Giới thiệu
  • Về chúng tôi

    Công ty Cổ phần xây lắp Quyết Tiến xuất thân từ Hợp tác xã xây dựng Quyết Tiến, được thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số 49/QĐ-UB của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình ( cũ ) cấp ngày 22 tháng 5 năm 1979.
    Đến năm 2015, Để thực hiện mục tiêu phát triển thành công tại Miền Trung Việt Nam trong lĩnh vực Sản xuất Lắp Đặt Trang Thiết Bị, Thi Công trọn gói Hạn mục hoàn thiện công trình Dân Dụng và Công Nghiệp. Công ty đã thành lập Chi nhánh tại Đà Nẵng, nhằm đem đến sự thuận tiện trong công tác triển khai, quản lý và phát triển thương hiệu.